Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.

Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.


Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.


Wesprzyj nas!

Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.
Wesprzyj nas!

Dziękujemy Episkopatowi za stanięcie w obronie życia nienarodzonych dzieci
Zespół Ekspertów KEP sprzeciwił się wprowadzaniu aborcji na życzenie pod pozorem troski o psychikę matek


Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych w znakomitym stanowisku sprzeciwił się wprowadzaniu w drodze „niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji” aborcji na życzenie pod pozorem troski o psychikę matek. Episkopat zabrał mocny głos w sprawie pomimo, że wiadomo było, że nie spodoba się on zarówno rządzącym jak i wszystkim osobom popierającym prawo do aborcji. Tak się potem rzeczywiście stało – na księży biskupów oraz na członków zespołu spadła znaczna krytyka. Dlatego warto ich wesprzeć i docenić to stanowisko!

W naszych wcześniejszych apelach alarmowaliśmy, że rządzący przyzwolili na wykonywanie aborcji ze względu na „zagrożenie zdrowia psychicznego”, co jest furtką do aborcji na życzenie (w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii na podstawie takiej przesłanki zabito już miliony dzieci) i nie ma merytorycznego uzasadnienia ( to aborcja długofalowo jest zagrożeniem dla psychiki). Niestety rządzący wydawali się głusi na głos środowisk pro-life. W Ministerstwie Zdrowia pracował zespół, który pracował nad opracowaniem aborcyjnych wytycznych. Z informacji „Dziennika Gazety Prawnej” wynika, że zamierzał przyklepać możliwość zabijania dzieci pod pozorem troski o psychikę matki.
W takim kontekście 4 września Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych wydał jednoznaczne stanowisko: „Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych”.
Przygotowany dokument był świetny merytorycznie, jednoznaczny moralnie i empatyczny wobec kobiet, które znajdą się w trudnej sytuacji.
„Nie ulega wątpliwości, że w przebiegu ciąży zdarzają się sytuacje pogorszenia stanu zdrowia psychicznego kobiety (…) Na pierwszy rzut oka aborcja może się wydawać jedyną drogą, aby ulżyć przeżywanemu cierpieniu, ale w rzeczywistości nią nie jest (…) Przywrócenie zdrowia psychicznego odbywa się przy pomocy metod leczniczych, w szczególności terapii farmakologicznej, psychoterapii, psychoedukacji (..,) Uśmiercenie dziecka nie może być uważane za środek do przywrócenia zdrowia kobiety (…) fakt bycia w ciąży nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym stresorem prowadzącym do wystąpienia zaburzeń psychicznych. Kluczowe są tutaj okoliczności towarzyszące ciąży, a zwłaszcza: poziom odczuwanego przez kobietę wsparcia ze strony otoczenia, społeczeństwa, państwa, najbliższych jej osób, poczucie bezpieczeństwa co do przyszłości czy poczucie stabilizacji emocjonalnej i bytowej. Nadto sformułowanie: „zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki” nie jest samo w sobie klarowne. Dopuszcza bowiem różne interpretacje, w których istnieje znaczne ryzyko nadużyć. Interpretacje te mogą być zależne od subiektywnych odczuć i wykorzystywane utylitarnie w oparciu o koncepcję jakości życia.
Liczne badania potwierdzają także, iż sama aborcja często skutkuje bardzo poważnymi komplikacjami (syndrom poaborcyjny) w obszarze zdrowia psychicznego towarzyszącymi matce nawet do końca jej życia. Często, gdy zmieniają się warunki życia, okoliczności, gdy kobieta zyskuje stosowne wsparcie, zmienia się również jej ocena sytuacji i zaczyna ona dostrzegać, że istnieją również inne rozwiązania kryzysowej dla niej sytuacji. Aborcja zaś jest działaniem nieodwracalnym.
Członkowie Zespołu Ekspertów zdecydowanie sprzeciwiają się próbie stworzenia nowej wykładni istniejącego prawa, zmierzającej do poszerzenia kryteriów, dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne, także dlatego, iż w praktyce oznaczałoby to ponowną legalizację aborcji na życzenie, w dodatku drogą niekonstytucyjnej, pozaustawowej manipulacji. Takie działanie jest sprzeczne z art. 39 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który stanowi, że „Podejmując działania lekarskie u kobiety w ciąży lekarz równocześnie odpowiada za zdrowie i życie jej dziecka. Dlatego obowiązkiem lekarza są starania o zachowanie zdrowia i życia dziecka również przed jego urodzeniem”. Stawiałoby to także psychiatrów w sytuacji osób decydujących o śmierci nienarodzonego dziecka.”
- to jego kluczowe fragmenty.
Stanowisko Episkopatu od razu zostało zaatakowane przez proaborcyjnych polityków, media i działaczy aborcyjnych. Pojawiło się szereg krytycznych, tendencyjnych artykułów i materiałów telewizyjnych („Episkopat przeciw aborcji ze względu na stan psychiczny matki. Psychiatra komentuje: nie ma gorszego cierpienia” – tak sprawę skomentował choćby Fakty TVN). Wiele komentarzy było złośliwych i wręcz agresywnych. „Nikt was o zdanie nie pytał i nikt nie będzie waszej opinii brał pod uwagę, bo lekarze to nie misjonarze” ; „130 panów w sutannach nie powinno mieć wpływu na stanowienie prawa w Polsce. To skandaliczne.To pokazuje, w jaki sposób Kościół traktuje kobiety: jako istoty nierozumne, istoty głupie, istoty nieodpowiedzialne” mówiły choćby posłanki Lewicy: Katarzyna Kotula i Joanna Scheuring-Wielgus.
Pojawiły się nawet krytyczne głosy ze strony osób bliskich Kościołowi i znanych ze sprzeciwu wobec aborcji, w których wypominano rzekomy brak empatii, wskazania innych niż aborcja rozwiązań czy zbyt ogólne potraktowanie tematu. Od razu zostały szeroko nagłośnione przez proaborcyjne media. Z tymi głosami kompletnie się nie zgadzamy.
Stanowisko zespołu ekspertów Episkopatu na pewno nie w smak było też rządzącym, bo dokument krytykował ich działania i to na miesiąc przed wyborami. Ale przezornie, żeby bardziej nie podpaść zachowywali milczenie w sprawie.
Głosów wsparcia było niewiele dlatego chcemy to nadrobić!
Chcemy to zrobić tym bardziej dlatego, że zabranie głosu przez Episkopat przyniosło efekty. Minister Zdrowia wydłużyła prace zespołu ds. aborcyjnych wytycznych o dwa miesiące. Jest szansa, że do dokumentu zostaną wprowadzone jakieś poprawki.
A także dlatego, że Episkopat nie poprzestał na tym jednym stanowisku. Tegoroczny Dzień Papieski ma odbyć się pod hasłem „Św. Jan Paweł II Cywilizacja życia”.
Troska o życie nienarodzonych dzieci –tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych ludzi, którzy sami bronić się nie mogą, jest wyrazem najgłębszej chrześcijańskiej miłości. O ich prawo do życia należy upominać się „w porę i nie w porę”, także wtedy, a może szczególnie wtedy, gdy bardzo wiele osób neguje to prawo i gdy zabierając głos można narazić się na krytykę.
Dziękujemy Episkopatowi za głos w obronie nienarodzonych dzieci i inspirację do tego, byśmy robili to samo.

Z pełnym stanowiskiem Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznychw sprawie dopuszczalności aborcjiw oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego można zapoznać się tutaj https://episkopat.pl/zespol-ekspertow-kep-ds-bioetycznych-aborcja-nie-moze-byc-prawnie-dopuszczona-z-powodu-wystepowania-u-matki-zaburzen-psychicznych/

2390 podpisało.
Osiągnijmy 10000 !
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Proelio z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa. Dane będą wykorzystywane na potrzeby petycji, w celu informowania o kolejnych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać lub zażądać ich usunięcia.
Czcigodni Księża Biskupi,
Szanowni członkowie Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych

Bardzo dziękujemy za przyjęte stanowisko „w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego” i jednoznaczne wskazanie, że aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych.
Przyzwolenie na takie praktyki przez rząd budzi ogromny sprzeciw gdyż stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla nienarodzonych dzieci. Doskonale pokazuje to przykład takich krajów jak Wielka Brytania i Hiszpania, gdzie „zagrożenie życia psychicznego” stanowiło furtkę do aborcji na życzenie i było pretekstem do zabicia na przestrzeni lat wielu milionów dzieci. Dopuszczanie aborcji pod pozorem troski o psychikę kobiet nie ma też merytorycznego uzasadnienia – to aborcja długofalowo może zaszkodzić psychice kobietom.
Znaczna część społeczeństwa niestety nie jest świadoma tych faktów i w naturalnym odruchu solidarności z kobietami w trudnej sytuacji, popiera dopuszczalność aborcji w takiej sytuacji. Głos Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych może przyczynić się do tego, że przynajmniej część osób zrozumie, co w praktyce oznacza przyzwalanie na takie praktyki. Dziękujemy za klarowne przedstawienie faktów.
Z przykrością obserwowaliśmy jak przyjęte stanowisko stało się przedmiotem tendencyjnych i krzywdzących ataków ze strony mediów i polityków. Dlatego tym bardziej chcemy wyrazić naszą wdzięczność za ten głos.
Troska o życie nienarodzonych dzieci – tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych ludzi, którzy sami bronić się nie mogą, jest wyrazem najgłębszej chrześcijańskiej miłości. Jak uczył św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitaeo ich prawo do życia należy upominać się „w porę i nie w porę”, zwłaszcza wtedy „gdy z różnych stron wypowiadane są najbardziej sprzeczne opinie i gdy wielu odrzuca zdrową naukę o ludzkim życiu” i gdy zabierając głos można narazić się na krytykę.
Dziękujemy za odważne stanięcie w obronie życia nienarodzonych dzieci i zainspirowanie nas do tego, byśmy robili to samo.

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!