Katolicki Latarnik Wyborczy

Katolicki Latarnik Wyborczy to narzędzie do sprawdzenia tego jak poszczególne partie oraz konkretni posłowie głosowali w kluczowych głosowaniach dotyczących prawa do życia, praw rodzin i innych fundamentalnych wartości.

W prosty sposób można sprawdzić jak dana partia lub poseł głosowali w sprawie aborcji, in vitro czy edukacji seksualnej.

Strona zawiera aktualne dane posłów, którzy pełnili mandaty w kadencjach Sejmu od 2007 roku. Można sprawdzać zarówno całą partię procentowo, poszczególnych posłów z określonej partii lub posłów z wskazanego na mapce okręgu wyborczego.

Obserwować możemy zarówno naszych posłów jak i polskich europarlamentarzystów.

Głosowania sejmowe stanowią konkretną weryfikacją poglądów polityków i mówią więcej niż ustne deklaracje– posłowie muszą się opowiedzieć za lub przeciw konkretnym wartościom. Dlatego wierzymy, że nasze narzędzie może być pomocne przy ocenie poszczególnych partii oraz polityków i dokonywaniu politycznych wyborów.

Oczywiście narzędzie nie zastąpi pełnej oceny politycznej sytuacji – nie uwzględnia polityków i partii, których w sejmie nie ma; nie pokaże, które projekty trafiły do sejmowej zamrażarki.

W planach mamy dalszy rozwój narzędzia.

Wejdź na Katolicki Latarnik Wyborczy!