Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.

Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.


Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.


Wesprzyj nas!

Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.
Wesprzyj nas!

Pomoc w aborcjach jest nielegalna. Oczekujemy egzekwowania prawa!
Giną dzieci! Trzeba przestać przymykać oczy na łamanie prawa w zakresie pomocnictwa w aborcjach.


Organizacje aborcyjne chwalą się pomaganiem w nielegalnym zabijaniu tysięcy nienarodzonych dzieci i nikt ich nie ściga pomimo, że kodeks karny zakazuje pomocnictwa w aborcjach. Najwyższy czas wyegzekwować prawo!
W październiku, organizacje aborcyjne pochwaliły się, że w ciągu roku pomogły w zabiciu 44 tysięcy nienarodzonych dzieci. Nawet jeśli te statystyki są mocno zawyżone, i zabito mniej dzieci, to i tak ta informacja przeraża i zasmuca. Tutaj chodzi o przecież ludzkie życie i każda śmierć jest czymś strasznym.
Szokujące są też szczegółowe informacje podawane przez aborcjonistów: najstarsze dziecko, które aborcjoniści pomogli zabić miało aż 37 tygodni. Takie ciąże uznaje się za donoszone. Mnóstwo dzieci urodziło się wcześniej. „Aborcyjny Dream Team” pytany co się robi z tak dużymi dziećmi po aborcjach na swoim profilu odpowiedział: „można pochować a można zutylizować razem z innymi odpadami medycznymi”.
Tą okrutną działalność trzeba powstrzymać!  Artykuł 152 Kodeksu Karnego mówi:
§ 1. Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
§ 3. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8
Działalność Aborcyjnego Dream Teamu i innych podobnych organizacji, sprowadza się do nagminnego łamania drugiego, a czasami też trzeciego paragrafu przytoczonego artykułu.
Aborcjoniści przyznają się do pomocy zarówno w wyjazdach na aborcję zagranicę, jak i w przeprowadzaniu nielegalnych w Polsce aborcji pigułkami. „Aborcyjny Dream Team towarzyszył ponad 9166 osobom w trakcie aborcji tabletkami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Spośród tych 9166, 147 osób było w drugim trymestrze ciąży - nie mogły/nie chciały wyjechać na zabieg do zagranicznej kliniki i zdecydowały się przyjmować tabletki z asystą ADT” czytamy w informacji prasowej, którą ta organizacja sama opublikowała.
Aborcjoniści nie dość, że bezkarnie prowadzą swoją okrutnej działalności, to jak widać jeszcze się nią szeroko chwalą. Informacja prasowa, w której organizacje aborcyjne przyznawały się do łamania prawa opublikowana została we wszystkich największych mediach, działaczki aborcyjne regularnie chwalą się swoją działalnością w publicznych wywiadach, a nawet mówiły o niej w Parlamencie.
Fakt, że nikt ich nie ściga, nie próbuje zablokować telefonu śmierci ani stron i for udzielających wsparcia w aborcji, kompromituje wymiar sprawiedliwości.  To ciche przyzwolenie na łamanie prawa. Bezkarność rozzuchwala aborcjonistów, którzy działają coraz szerzej.
Dobre prawo nie będzie w stanie zapewnić ochrony nienarodzonym dzieciom, jeśli nie będzie egzekwowane. Dlatego bardzo prosimy o podpis pod apelem do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o egzekwowanie obowiązującego w Polsce oraz uniemożliwienie pomocnictwa w aborcjach.

6 podpisało.
Osiągnijmy 10000 !
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Proelio z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa. Dane będą wykorzystywane na potrzeby petycji, w celu informowania o kolejnych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać lub zażądać ich usunięcia.
Szanowny Pan Minister Sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro

W październiku, organizacje aborcyjne pochwaliły się, że w ciągu roku pomogły w nielegalnym zabiciu 44 tysięcy nienarodzonych dzieci, w tym asystą w zabiciu ponad 9 tys. dzieci przy pomocy zakazanych w Polsce aborcyjnych tabletek.
Pomocnictwo w aborcjach zabronione jest przez 152 artykuł kodeksu karnego. Nie mogę zrozumieć dlaczego organizacje aborcyjne mogą prowadzić działalność, która jaskrawie narusza prawo.
Życie każdego dziecka jest bezcenne. Bierność wymiaru sprawiedliwości rozzuchwala środowiska aborcyjne i oznacza śmierć większej liczby dzieci.  Apeluję o to by podległa Panu prokuratura niezwłocznie zaczęła egzekwować prawo w tym zakresie.
Z wyrazami szacunku

[imię nazwisko]

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!