Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.

Dziękujemy za podpisanie petycji.

Zależy nam, aby dotrzeć z nią do jak największej grupy odbiorców,
dlatego bardzo prosimy o jej udostępnienie.


Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.


Wesprzyj nas!

Będziemy też ogromnie wdzięczni za wsparcie finansowe, które pozwoliłoby nam jeszcze skuteczniej działać na rzecz tej kampanii i kolejnych.
Wesprzyj nas!

Pozwólcie pracować opiekunom osób niepełnosprawnych
Podjęcie pracy zarobkowej nie może powodować utraty zasiłku pielęgnacyjnego.


W myśl obowiązujących przepisów, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne opiekun osoby niepełnosprawnej nie może podejmować jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Najwyższy czas zmienić te przepisy!

Opiekunowi osoby niepełnosprawnej (rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą) przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, które w 2022 roku wynosiło 2 119 zł miesięcznie, a od 2023 roku ma wzrosnąć do 2458 zł. miesięcznie. O świadczenie ubiegać się mogą jednak wyłącznie te osoby, które „nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej". Podjęcie jakiegokolwiek pracy, choćby na część etatu, na umowę zlecenie lub dzieło, wiąże się z utratą świadczenia pielęgnacyjnego.

Jest to ogromne utrudnienie dla rodzin osób niepełnosprawnych. Koszty utrzymania osób niepełnosprawnych średnio wynoszą miesięcznie kilka tysięcy złotych, a nieraz są znacznie wyższe. Tylko część rodzin stać na to, aby pokryć je z pensji jednego z rodziców oraz zasiłku. W związku z tym wielu opiekunów chciałoby podjąć pracę w jakimś niewielkim wymiarze czasowym i w ten sposób podreperować domowy budżet, ale nie może tego zrobić, aby nie stracić zasiłku.  

Zasiłku pielęgnacyjnego z założenia pozbawieni są rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy muszą pracować aby utrzymać siebie i dziecko oraz rodziny, w których jedna pensja nie wystarczy na utrzymanie rodziny. A przecież tacy rodzice też poświęcają wiele godzin na pielęgnację dzieci.

Konieczna jest zmiana prawa, która pozwoli opiekunom na podjęcie legalnej pracy i jednoczesne utrzymanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Ta prosta zmiana w ustawodawstwie mogłaby wpłynąć na zasadniczą poprawę statusu materialnego i społecznego tych rodzin. Zakazu pracy nie mają emeryci, renciści czy matki na urlopie macierzyńskim.

1 podpisało.
Osiągnijmy 10000 !
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Grupa Proelio z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112B, 02-797 Warszawa. Dane będą wykorzystywane na potrzeby petycji, w celu informowania o kolejnych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać lub zażądać ich usunięcia.
Szanowna Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg

Opieka nad osobami niepełnosprawnymi wiąże się z ogromnymi kosztami dla ich rodziców. Dlatego całkowicie niezrozumiałe jest przyznawanie świadczenia pielęgnacyjnego wyłącznie tym opiekunom, którzy nie podejmują żadnej pracy zarobkowej. Wielu opiekunów chciałoby mieć możliwość podreperowania domowego budżetu poprzez podjęcie pracy w jakimś niewielkim wymiarze czasu, ale nie mogą tego zrobić, aby nie stracić zasiłku.

Zwracam się z prośbą o zmianę prawa, która pozwoliłaby opiekunom na podjęcie legalnej pracy i jednoczesne utrzymanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

[Imię i nazwisko]

Powiesz o tej petycji innym? Udostępnij dalej!