NFZ nałożył 550 tys. złotych kary na Pabianickie Centrum Medyczne za to, że szpital nie chciał zabić nienarodzonego dziecka i planuje ukarać w podobny sposób kolejne szpitale.
NFZ działa na podstawie niedawnego rozporządzenia Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny, na mocy którego każda placówka zdrowotna realizująca umowę na leczenie szpitalne w zakresie ginekologii i położnictwa została zobligowana do zabijania nienarodzonych dzieci pod groźbą kar finansowych a nawet zerwania umowy.
Jeszcze zanim rozporządzenie weszło w życie alarmowaliśmy, że będzie wykorzystywane do próby zmuszania szpitali do zabijania dzieci na podstawie rzekomego zagrożenia dla zdrowia psychicznego matki. Niestety, bardzo szybko okazało się, że mieliśmy rację.
Pabianicki szpital nie wstrzymał się z zabiciem dziecka z powodu sprzeciwu sumienia - w opublikowanym oświadczeniu Pabianickie Centrum Medyczne zarzeka się: "żaden z lekarzy Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala nie stosował w tym czasie ani nie stosuje obecnie tzw. klauzuli sumienia." (szkoda!). Szpital nawet nie odmówił aborcji, wskazał pacjentce jedynie, że konieczne jest przedłożenie przez nią ostatecznych wyników diagnostycznych, które potwierdziłyby prawdziwość wystąpienia zagrożenia dla jej zdrowia psychicznego.
Kontrola NFZ trwa już także w dwóch innych szpitalach. W Instytucie Centrum zdrowia Matki Polki zakwestionowano dwie odmowy aborcji z marca 2023 roku. W obydwu przypadkach, wskazaniem do zabicia dziecko miało być rzekome zagrożenie dla zdrowia psychicznego matki. Instytut poprosił o opinie ekspertów z łódzkiego szpitala psychiatrycznego. "Ci specjaliści nie podtrzymali opinii, z którymi te pacjentki się do nas zwróciły" - mówi Adam Czerwiński rzecznik ICZMP w Łodzi. Nie przeszkadza to rządowi w ściganiu tego szpitala.
Jak widać na tych przykładach, rozporządzenie Minister Zdrowia oznacza nie tylko łamanie sumień Dyrektorów Szpitali i całego personelu medycznego, na którego jest wywierana presja, by zabijał nienarodzone dzieci, ale jednocześnie służy do pozaprawnego wprowadzania „aborcji na życzenie”. W Wielkiej Brytanii na podstawie "zagrożenia zdrowia psychicznego" zabija się ponad 200 tys. dzieci rocznie, podobnie było w Hiszpanii, gdzie zabijano 100 tys. dzieci. Niestety, część psychiatrów przesiąkniętych jest ideologią aborcyjną i wychodzi z założenia, że każdą niechcianą ciążę można podciągnąć pod tą przesłankę, bo jest obciążeniem dla kobiety. Dlatego uzyskać zaświadczenie o rzekomym zagrożeniu zdrowia psychicznego jest bardzo łatwo.
Rozporządzenie Minister Zdrowia już jest niezmiernie szkodliwe, a wkrótce może być jeszcze bardziej. Trzeba je analizować biorąc pod uwagę fakt, że rządząca koalicja planuje radykalnie rozszerzyć możliwość zabijania nienarodzonych dzieci. Sejm rozpatruje cztery projekty ustaw legalizujące aborcję na życzenie, w tym aborcję eugeniczną, przygotowane przez partie tworzące koalicję rządzącą.
Jeśli nie powstrzymamy tego rozporządzenia, przyczyni się do śmierci większej grupy nienarodzonych dzieci, prowadzić będzie do degeneracji personelu medycznego coraz mocniej uwikłanego w proceder aborcji oraz wiązać się będzie z negatywną selekcją Dyrektorów Szpitali. Wielu wspaniałych Dyrektorów może zostać zmuszonym do rezygnacji ze względu na konflikt sumienia. Zostaną zastąpieni Dyrektorami proaborcyjnymi.  Zwracamy też uwagę na to, że możliwość wyboru szpitala, w którym nie zabija się nienarodzonych dzieci, jest bardzo istotna dla wielu kobiet w Polsce. Jest mnóstwo kobiet, które będąc w ciąży nie chciałyby trafić pod opiekę personelu medycznego kwestionującego człowieczeństwo nienarodzonych dzieci i uwikłanego w ich zabijanie.
Polska Konstytucja przyznaje prawo do wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, m.in. Prezydentowi Rzeczpospolitej a także grupie 50 posłów. Apelujemy do Posłów i Prezydenta o wykorzystanie tego prawa i skierowanie do Trybunału tego skandalicznego zarządzenia. Prosimy o podpisanie i udostępnianie naszej petycji: https://proelio.pl/petycje/viewpetition/49-sprzeciwiamy-sie-zmuszaniu-szpitali-do-dokonywania