Realizujemy wiele inicjatyw przy bardzo niskich kosztach i nie korzystając z jakichkolwiek publicznych dotacji. 

Zapraszamy do poznania sprawozdania finansowego z działalności naszej fundacji.