Aborcja nie jest już uznawana za prawo konstytucyjne w USA!  Amerykański Sąd Najwyższy po 49 latach uchylił wyrok Roe vs Wade! Poszczególne amerykańskie stany odzyskały możliwość stanowienia prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci. Część od razu z tego skorzystała!
 
Aborcja w USA uznawana była za prawo konstytucyjne od 1973 r., gdy sąd wyroku Roe vs Wade, uznał że prawo do aborcji zawiera się w prawie do prywatności gwarantowanym w 14 poprawce do amerykańskiej Konstytucji. Poprawka ta pochodziła z połowy XIX wieku, gdy aborcja na terenie większości stanów była nielegalna, a zdecydowana większość polityków i społeczeństwa ją odrzucała.
Wykorzystanie jej w taki sposób było prawniczym absurdem.
Po decyzji Sądu Najwyższego na terenie całych Stanów Zjednoczonych aborcja musiała pozostawać legalna conajmniej do 22-24 tygodnia ciąży. Poszczególne stany próbowały obchodzić ten wyrok, uchwaliły na przestrzeni lat tysiące przepisów pro-life, ale znaczna część z nich była zawieszana przez sądy.
 
Dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego przywróciła poszczególnym stanom autonomię w zakresie stanowienia prawa w kwestii aborcji. Sędziowie w stosunku głosów 5:4 stwierdzili, że w amerykańskiej konstytucji nigdzie nie jest zawarte prawo do aborcji. 13 stanów jeszcze przed decyzją Sądów Najwyższego wdrożyła tzw "trigger law", czyli prawo całkowicie lub niemal całkowicie zakazujące aborcji, które miało wejść w życie w przypadku korzystnego wyroku Sądu.
W trzech spośród tych 13 stanów (Kentucky, Louisiana i Południowa Dakota) weszło ono w życie automatycznie w chwili decyzji Sądu. W pozostałych dziesięciu wejście w życie prawa miał jeszcze potwierdzić je gubernator lub prokurator generalny. Prokurator Generalny Missouri nie czekał ani chwili i takie potwierdzenie podpisał dosłownie minuty po decyzji Sądu. Wkrótce w jego ślad pójdą kolejni! Proceder zabijania nienarodzonych dzieci  zostanie ograniczony jeszcze w 13 innych stanach. W części z nich z powrotem zacznie obowiązywać prawo stanowe sprzed 1973 r. i wyroku Roe vs Wade.  W części w życie wejdą ustawy pro-life z ostatnich lat, dotychczas zawieszone przez sądy.
Łącznie co najmniej 26 stanów całkowicie zakaże lub poważnie ograniczy zabijanie nienarodzonych.
 
Z USA płyną informacje, że kolejne kliniki aborcyjne zamykają działalność, a  umówione na dzisiaj aborcje zostały odwołane.
 
Od 1973 r. w Stanach Zjednoczonych zabito ponad 60 milionów dzieci. Co roku zabijanych było koło miliona dzieci. Po dzisiejszym wyroku wiele z nich uda się uratować!
 
Uchylenie wyrok Roe vs Wade , to zarazem wspaniały sygnał dla świata.
Moment, który daje nadzieję, że ten zbrodniczy proceder można powstrzymać.